การดูแลแบบประคับประคอง

การดูแลแบบประคับประคองเป็นพื้นที่ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการบรรเทาอาการ ความเจ็บปวด และความเครียดจากการเจ็บป่วยที่รุนแรง

การดูแลแบบประคับประคอง


เป้าหมายของ การดูแลแบบประคับประคอง คือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว วิธีการบางอย่างที่การดูแลแบบประคับประคองสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต ได้แก่ :

– ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและอาการทางร่างกายอื่นๆ

ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจและรับมือกับการวินิจฉัยได้ดียิ่งขึ้น

– ให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัว

– ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกการรักษา

– ประสานการดูแลกับผู้ให้บริการด้านการแพทย์อื่น ๆ

การดูแลแบบประคับประคอง ให้บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และอนุศาสนาจารย์ พระสงฆ์ ฯลฯ
การดูแลแบบประคับประคอง สามารถให้บริการได้ในสถานที่ต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา และที่บ้านของผู้ป่วย

การดูแลแบบประคับประคอง เหมาะสมกับระยะต่างๆ ของการเจ็บป่วยที่รุนแรง และสามารถให้ควบคู่ไปกับการรักษาได้ ผู้ให้บริการการดูแลแบบประคับประคองเฉพาะทางมีให้บริการในโรงพยาบาล สถานพยาบาล และสถานพยาบาลอื่นๆ

การดูแลแบบประคับประคองส่วนใหญ่ให้บริการโดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ แต่การดูแลแบบประคับประคองสามารถให้บริการโดยแพทย์ระดับปฐมภูมิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือแม้แต่อนุศาสนาจารย์

การดูแลแบบประคับประคองมุ่งเน้นไปที่ความต้องการทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคร้ายแรง นอกจากนี้ยังสามารถรวมถึงการสนับสนุนสำหรับผู้ดูแล เป้าหมายของการดูแลแบบประคับประคองคือการบรรเทาอาการ ลดความเครียด ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและทำให้ผู้ป่วยสบายที่สุด

การดูแลแบบประคับประคองให้บริการโดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ทีมทำงานจะทำงานร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อพัฒนาแผนการดูแลที่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย การดูแลแบบประคับประคองสามารถให้บริการในโรงพยาบาล ที่บ้าน หรือในสถานที่อื่นๆ เช่น บ้านพักคนชราหรือบ้านพักรับรอง

การดูแลแบบประคับประคองเป็นรูปแบบหนึ่งของการดูแลสุขภาพที่เน้นการบรรเทาอาการและความเครียดจากโรคร้ายแรง เป้าหมายของการดูแลแบบประคับประคองคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นการดูแลแบบประคับประคองประเภทหนึ่งที่จัดให้แก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย การดูแลที่บ้านพักรับรองมุ่งเน้นไปที่ความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตมากกว่าการรักษา

References:-

1. https://www.hospicenet.org/index.cfm/go/hospicenet.glossary.palliative_care/

2. https://medlineplus.gov/palliativecare.html

3. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/hospice-care/art-20043882

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2021 Eldercarethailand | Powered by Eldercarethailand

Thaiseniorcare
Logo
Shopping cart