บ้านดูแลผู้สูงอายุ บางบอน Baan Granny Care

ชื่อศูนย์บ้านดูแลผู้สูงอายุ บางบอน Baan Granny Care
โทร.02 -892-3099 Mobile 086-511-3810 ,086-777-7793
facebookArray
ที่อยู่31/140(40) ถ. เอกชัย ซ.เอกชัย 131 แขวง บางบอน เขต บางบอน กทม. 10150

บ้านดูแลผู้สูงอายุ Baan Granny Care มีความมุ่งมั่น และมี จิตตารมย์ ที่จะดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เน้นความเป็นบุคคลของผู้สูงอายุ ด้วยความรักและเอาใจใส่ ภายใต้มาตรฐานตามวิชาชีพการพยาบาล อีกทั้งช่วยให้บุตรหลาน รู้สึกเสมือนว่า ได้ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยตนเอง และเกิดความพึงพอใจในบริการ
“เนื่องจากเราเห็นความสำคัญของความรัก ความห่วงใย ที่ท่านมีต่อคนที่คุณรัก เราจึงพยายามจัดสิ่งแวดล้อมให้เสมือนบ้านของคุณ และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา เราจะมุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวม (Holistic Care) ซึ่งให้การดูแลทั้งกาย จิตและสังคม โดยใช้ระบบการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยแบบเฉพาะราย (Nurse Care Manager) ตามหลักวิชาการพยาบาล จากความมุ่งมั่นในการให้บริการการพยาบาลดังกล่าว ย่อมส่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่คนที่คุณรักอย่างแน่นอน”

แสดงความคิดเห็น

Enable registration in settings - general