ศูนย์จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่เราอยากแนะนำ

ศูนย์จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่เราอยากแนะนำ

ศูนย์จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย มีความสำคัญอย่างไร ? การดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เป็นงานที่ค่อนข้างหนัก และในบางกรณีต้องให้การดูแลตลอด 24 ชั่งโมง ต้องยกตัวผู้ป่วย ต้องพลิก ต้องจับตะแคง ต้องดูแลเสมหะ และให้ยา ให้อาหารที่พิเศษ การดูแลเพียงลำพังจึงเป็นสิ่งที่ยาก และเป็นการดูแลที่ไม่สมควรทำเพียงลำพัง ซึ่งอาจจะพลาดพลั้งทำให้ ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ได้รับบาดเจ็บ และผู้ที่ดูแลอาจจะได้รับบาดเจ็บตามไปด้วย ดังนั้นการมีผู้ช่วยดูแลที่ดี จากคนรู้จัก หรือ จากบริษัทให้บริการจัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแล 

ด้วยภาระงานที่สำคัญเช่นนี้ ผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ่ของตนอาจต้องทุ่มเทกำลังและเวลาที่มีค่าไปกับงานดังกล่าว จึงมีบริษัทเอกชนจำนวนมากถือกำเนิดขึ้นมาแบกรับหน้าที่รับผิดชอบนี้ไว้ เป็นเสมือนนายหน้าผู้ว่าจ้างที่คอยอำนวยความสะดวกคัดสรร ผู้ดูแลผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุ ที่เหมาะสม เพื่อส่งต่อให้ไปดูแล ผู้ปวย หรือผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะที่ บ้าน คอนโด โรงพยาบาล หรือ ที่อื่น ๆ ตามจุดประสงค์ของลูกค้า เป็นการช่วยเหลือทั้งคนจ้างและผู้ถูกจ้าง

ในด้านของบริษัทจัดหาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย มีหน้าที่สำคัญ คือ การคัดเลือกพนักงานดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประวัติสะอาดเรียบร้อย มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ได้อย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบ หรืออาจมีความสามารถทำงานในลักษณะอื่นใดได้นอกเหนือจากงาน ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยตามปกติ ก็อาจได้รับการพิจารณาและได้รับโอกาสในการเลือกเข้าทำงานได้มากเป็นพิเศษ โดยทางบริษัทที่ให้บริการบริษัทจัดหาผู้ดูแล ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย จัดสรรตารางเวลาในการทำงาน พนักงานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยให้เหมาะสม หรืออาจมีบริการรถรับส่งคอยจัดส่งพนักงานไป ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ตามสถานที่ต่าง ๆ ตามนัดหมายของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ว่า พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ที่ถูกจัดส่งมามีการทำงานเป็นระบบและได้รับการดูแลควบคุมจากบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาความปลอดภัยจากการทำงานของพนักงานดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากลูกค้าที่ใช้บริการในลักษณะนี้ มักว่าจ้างให้พนักงานดูแลผู้สูงอายุในสถานที่รโหฐาน ลูกค้าจึงต้องการความเป็นส่วนตัวสูง และย่อมต้องการการรับประกันความปลอดภัยในการใช้บริการด้วยเช่นกัน

ส่วนด้านลูกค้าผู้ว่าจ้างพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือพนักงานบริบาล หรือพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน ควรพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยในด้านคุณสมบัติของพนักงานดูแลผู้สูงอายุ เหมาะสมกับงานที่ต้องการให้ทำหรือไม่ ระยะเวลาในการทำงานและลักษณะงานสัมพันธ์สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือไม่ บริษัทจัดหาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ มีความน่าเชื่อถือเพียงใด มีการรับประกันหรือรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ลูกค้าด้วยหรือไม่ มีบริการพิเศษในด้านการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย หรือมีโปรโมชันสมนาคุณแก่ลูกค้าหรือไม่ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยทั้งหมดนี้ ลูกค้าควรเปรียบเทียบพิจารณาความคุ้มค่าในการรับบริการของแต่ละบริษัทให้ดี ก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทจัดหาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่ดีที่สุด

Thai Riei ศูนย์จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย

ไทยริเออิ เป็นบริษัทญี่ปุ่น บริษัทจัดหาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย แนวหน้าบริษัทหนึ่ง ในประเทศญี่ปุ่น และได้มีการขยายสาขาเพื่อให้บริการแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ที่ต้องการใช้ พนักงานดูแล มืออาชีพ ที่ได้รับการฝึกอบรม การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ลักษณะต่าง ๆ มาอย่างดี  ด้วย มาตรฐาน ของ ริเออิ นั้นเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น และ ด้วยประสบการณ์ให้บริการกว่า 26 ปี มีสาขาทั้งหมด 45 สาขา ทั่วประเทศญี่ปุ่น ลูกค้าของ ริเออิ ก็มีทั้งสถานทูตและบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นและบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีบริการอื่น ๆ เช่น ดูแลด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับภาวะของผู้สูงอายุ และควบคุมด้านสุขอนามัย, บริการนำส่งเพื่อพบแพทย์ตามนัดหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด, ให้คำแนะนำการปรับพื้นที่พักอาศัยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและ อุปกรณ์การบำบัด ฟื้นฟูฯ

สำนักงานใหญ่อยู่ที่ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ ริเออิ เนอร์สซิ่งโฮม ลาดพร้าว
2991/21 โครงการวิสุทธานี ซ.ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

พนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ของ ริเออิ ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างมืออาชีพดี วางใจได้ด้วยระบบการวางแผน และการประสานงานของเจ้าหน้าที่
ราคาสมเหตุสมผล 
ข้อตกลงชัดเจนดี บอกหมดทุกข้อกำหนดก่อนที่ชำระเงิน

ติดต่อ: 02-370-2881

website: http://www.riei-thai.com/

hire nurse: http://www.riei-thai.com

facebook: rieinursinghome


back to menu ↑

ศูนย์จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ วิทยาการบริบาล

ศูนย์จัดส่งพนักงานดูแล วิทยาการบริบาล

ศูนย์จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เฝ้าไข้ แม่บ้าน แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็ก ทุกๆพื้นที่ทั่วไทย (ตามบ้าน และโรงพยาบาล) ผ่านการตรวจสอบประวัติและการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ศูนย์วิทยาการบริบาล ได้จดทะเบียนธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลทางทะเบียนของ ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบ สถานะ และการมีตัวตน ของผู้ประกอบการได้ว่ามีอยู่จริง (ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีตัวตน) ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีผู้ให้บริการศูนย์จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ เป็นจำนวนมาก การที่จะตัดสินใจใช้ในการบริการกับศูนย์ใด ท่านต้องพิจารณาให้รอบคอบ ลูกค้าทุกๆท่านสามารถตรวจสอบได้กับทางศูนย์ฯ ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับการบริการ จากศูนย์วิทยาการบริบาลเป็นอย่างดีเยี่ยมแน่นอน ทางศูนย์ยินดีให้บริการทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดด้วย 

คุณวิทย์ : 097-2459730 , 085-3458095
คุณณีย์ : 094-4421220
Line Id : 0853458095
Email : wittayayal35@gmail.com

www.witkarnboribarn.com


back to menu ↑

ศูนย์จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น บริษัท ทิพย์เฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ จำกัด

ศูนย์จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ทิพย์เฮลท์แคร์

ทิพย์เฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ หนึ่งใน ศูนย์จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ได้รับความไว้วางใจอันดับต้น ๆ ในกรุงเทพมหานคร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี บริษัทจัดหาพนักงานดูแลเพื่อไปดูแลตามสถานที่ต่าง ๆ ตามความประสงค์ของลูกค้า หากท่านเคยมีปัญหาเรื่องคนดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้าน ศูนย์แห่งนี้สามารถช่วยท่านได้เป็นอย่างดี – – ดูแลและควบคุมโดย คุณพวงทิพย์ อะทะวงษา พยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ทำงานเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้านมานานกว่า 30 ปีแล้ว
ข้อดีอีกข้อหนึ่งของศูนย์นี้คือ
– ที่นี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า จ่ายตามความเป็นจริงของการทำงาน
– ถ้าคุณไม่พอใจคนดูแลสามารถเปลี่ยนได้

website::ทิพย์เฮลท์แคร์เซ็นเตอร์
ที่อยู่:: 833 ถ.นวมินทร์ ซอย49 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร:: 081-918-7795


 

back to menu ↑

บ้านเพชรนคร เนอร์สซิ่งโฮม

บ้านเพชรนคร เนอร์สซิ่งโฮม
บ้านเพชรนครมีบริการครบวงจร ดังนี้คือ
– รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือคนชราที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ที่ศูนย์พักฟื้นบ้านเพชรนคร เนอร์สซิ่งโฮม
– รับบริการจัดส่งพนักงานไปดูแลที่บ้าน โรงพยาบาล บริษัท ห้างร้านทั่วราชอาณาจักรไทย
– รับสมัครพนักงาน คัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพ และฝึกอบรมพนักงานทุกคน
บริการจัดส่งพนักงาน : ทุกสถานที่ทั่วไทย รับบริการทั้งลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ

มีหลายตำแหน่ง ดังนี้
– พยาบาลพิเศษ (RN. TN. PN. NA.)
– ผู้ช่วยพยาบาล
– ดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้
– ครูพี่เลี้ยง
– พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด/เด็กก่อนวัยเรียน/เด็กโต
– แม่บ้าน/แม่ครัว/ทำความสะอาดสำนักงาน

รับบริการเสริม
– เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
– พนักงานขับรถยนต์ทุกประเภท/ขับรถวิ่งเอกสาร

เพื่อประจำบ้าน โรงพยาบาล บริษัท ห้างร้าน มีทั้งที่พัก อยู่ประจำและไปกลับ พนักงานทุกคนทุกตำแหน่งผ่านการอบรมและมีประสบการณ์

ศูนย์แห่งนี้เปิดบริการมากกว่า 15 แห่ง คุณภาพของศูนย์ ซึ่งทางศูนย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว กิจการด้านธุรกิจ เพื่อแบ่งเบาภาระของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางศูนย์ฯ ได้สรรหาคัดเลือก ทำการตรวจสอบประวัติพนักงานอย่างเคร่งครัด และได้ทำการฝึกอบรมพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งก่อนบริการจัดส่งถึงท่าน โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การมีระเบียบวินัย มารยาททางสังคม ความสุขุมเยือกเย็น ความกระตือรือร้นเอาใจใส่ต่องานมาแล้ว และมีประสบการณ์ หรือลูกค้าและคุณภาพของงานเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง พนักงานทุกคนส่วนใหญ่เคยผ่านงานมาแล้วและมีประสบการณ์

สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ หรือคนไทยที่ต้องการพนักงานพูกสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือสอนภาษาอังกฤษลูก-หลานของท่าน ทางศูนย์ก็มีพร้อมให้ท่าน หรือต้องการพนักงานที่่สามารถขับรถยนต์ได้ด้วย ทางศูนย์แห่งนี้ยินดีจัดหาให้ท่านได้ (รวมถึงภาษาอื่นๆ ที่ท่านต้องการ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ) หรือพนักงานที่จบ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไปก็ได้

ทางศูนย์มีการรับประกันคุณภาพ : บริการไม่เป็นที่พึงพอใจ ท่านสามารถเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ได้ทันที่ จนเป็นที่พึงพอใจ สำหรับอัตราค่าจ้างรายเดือนหรือรายวัน ท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้โดยตรง เปิดบริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดต่อสอบถามข้อมูล บ้านเพชรนคร เนอร์สซิ่งโฮม
ที่อยู่ 1/73 หมู่บ้านเคหะชุมชนรามคำแหง (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล3) ถนนรามคำแหง ซอย 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทร. 092-719-5826 , 092-401-8333


back to menu ↑

แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์

ศูนย์จัดส่งพนักงานดูแล แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์

แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์. ศูนย์รับ-จัดส่ง ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ตามบ้าน ตามโรงพยาบาลต่างๆ. ผู้ช่วยพยาบาล แม่บ้าน แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็ก อยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อ คุณแม่ ครบวงจร. พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ของพ่อจ๋าแม่จ๋าโฮมแคร์ทุกคน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุและมีใจรักในงานการบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18-45 มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ไม่ต่ำกว่า 2-10 ปี ขึ้น ไปมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6-ม.3 พนักงานของที่นี่ทุกคนผ่านการอบรมการปฏิบัติจริงตามสายงานนั้นๆ มาเป็นอย่างดีเยี่ยม เชี่ยวชาญและชำนาญ มากเป็นพิเศษ ทำด้วยใจรักในสายงานและอาชีพนี้โดยตรง ที่นี่ เน้นมากเรื่องพนักงานอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง มองโลกในแง่ดี จิตใจเมตตา ใจดีทุกคน มีบริการให้คำแนะนำและปรึกษาฟรีก่อนที่ท่านจะตัดสินใจและทางศูนย์ คุณเมี่ยงเจ้าของศูนย์มีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลอย่างดีที่สุด และมีพนักงานที่อยู่ในการดูแลของศูนย์จำนวนมากสามารถสลับสับเปลี่ยนให้ผู้ใช้บริการได้ หากผู้ใช้บริการไม่พอใจในการให้บริการ

เว็บไซต์: แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์

Tel: 061-160-0995, 061-686-1229


back to menu ↑

บริษัทพาซโมไลฟ์ จำกัด บริการพนักงานเฝ้าไข้ ดูแลตามบ้าน และโรงพยาบาล

บริษัทพาซโมไลฟ์ จำกัด บริการพนักงานเฝ้าไข้ ดูแลตามบ้าน และโรงพยาบาล

บริการจัดส่งพนักงานไปดูแลตามบ้าน และโรงพยาบาล โดยพนักงานของบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก จำนวน 35  ชั่วโมง —-สอนโดยอาจารย์พยาบาลระดับปริญญาโท— ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง      ทางบริษัทเน้นในเรื่องความสามารถและคุณภาพของพนักงานทุกคน เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี

– พนักงานดูแลตามบ้าน ราคาเริ่มต้นที่ 15,000  บาท/เดือน

– พนักงานดูแลที่โรงพยาบาล ราคาเริ่มต้นที่ 600 บาท/12 ชั่วโมง

ติดต่อ: Tel.  087-593-4767 ,  089-444-5606


back to menu ↑

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านปิติ

ศูนย์จัดส่งพนักงาน และศูนย์ดูแล บ้านปิติ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านปิติ
“บ้านปิติ” ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ที่ต้องการการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมให้การดูแลคนที่คุณรัก ด้วยความอบอุ่น ภายใต้การบริหารจัดการแบบมืิออาชีพ
บริการห้องพักที่สะอาด ปลอดภัย โล่ง โปร่ง สบาย บริเวณบ้านร่มรื่น คนไม่พลุกพล่าน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

บริการหลักของศูนย์ดูแลผู้สูอายุบ้านปิติ
– ดูแลระยะยาว     ให้บริการแบบรายเดือน รายปี สำหรับผู้สูงอายุหรือบุคคลที่ต้องการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล
– ดูแลระยะสั้นหรือเดินทางไปกลับ    ให้รับบริการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวัน สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่สนใจที่ญาติไม่สะดวกดูแลในช่วงเวลากลางวัน

– บริการจัดส่งคนดูแลตามบ้าน/โรงพยาบาล

ที่อยู่: 24 ซอย ลาดพร้าววังหิน 77 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 091 519 1659 , 081 366 5340


 

Tags:
หาศูนย์ดูแลคนแก่
หาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผุ้สูงอายุที่บ้าน
ศูนย์ส่งพนักงานดูแลตามบ้าน
ศูนย์ แม่บ้าน เชื่อถือ ได้
พี่เลี้ยง คนดูแล pantip
อยากได้คนดูแลคนแก่
ศูนย์ จัดส่งพนักงาน เชื่อถือ ได้
ศูนย์จัดหาพนักงานดูแลคนชรา
บริษัท หา คนดูแลคนแก่
จ้างพนักงานดูแลคนแก่ pantip
บริษัทจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ที่ไหนดี
จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

แสดงความคิดเห็น
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enable registration in settings - general