ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างจังหวัด ที่ดีที่สุด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างจังหวัด ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมสำหรับผู้ในสังคมเท่าไรนัก ยิ่งผู้คนที่อยู่ต่างจังหวัดยิ่งมีความเห็นไม่สู้ดีกับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างจังหวัดเท่าใดหนัก เนื่องจากสังคมไทยมองว่า การเอาผู้สูงอายุไปไว้ยังศูนย์ดูแล เป็นการทรมานท่าน หรือเป็นความอกตัญญูของลูกหลานที่ไม่ดูแลเอง แต่ในความเป็นจริงการดูแลผู้ป่วยที่บ้านเองนั้นผู้ดูแลต้องมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ตนเองดุแลด้วยพอสมควร มิเช่นนั้นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ที่ตนดูแลอาจจะมีสภาพที่ทรุดโทรมลง จากที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ กลับต้องเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้ อาจมีภาะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ในผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากผู้ที่ดูแล ไม่มีความรู้ว่าต้องมีการกายภาพผู้ป่วยที่ต้องนอน และไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้เป็นเวลานาน หรือหากไม่มีการขยับพลิกตัวเป็นเวลานาน ๆ ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุที่ท่านดูแลอาจจะเป็นแผลกดทับที่รักษาได้ยาก และยังมีสิ่งเล็ก ๆ น้อยที่ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีความรู้อาจจะทำผิดพลาดนำไปสู่การเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น เช่นการให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ  ความเชื่อเหล่านั้นจึงนำมาสู่ความทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย และผู้ดูแล

หากท่านต้องการดูแลผู้ป่วยด้วยตัวเองที่บ้าน ท่านควรให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ซึ่งท่าน หรือ คนรอบข้างสามารถดูแลเองได้ จะเป็นการการดีที่สุดสำหรับ ตัวท่านเอง และผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุของท่าน เนื่องจากที่ศูนย์ดูแลมีบุคคลากร และเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยได้มากกว่า ดูแลด้วยตัวเองที่บ้าน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นสถานที่จะดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยบางท่านอาจมีภาระหน้าที่ที่จำกัด การฝากญาติที่รักอยู่ภายใต้การดูแลของสถานดูแลผู้สูงอายุจะทำให้ท่านมีสุขภาพดีคงที่และต่อเนื่อง การประเมินเมื่อมีภาวะการเจ็บป่วยและนำส่งโรงพยาบาลรักษาอาการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สถานดูแลผู้สูงอายุต้องมีคุณภาพทั้งสถานที่และการดูแล ดังนั้นเราจึงได้รวบรวม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างจังหวัด ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานดี เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับท่าน และบุคคลที่ท่านรัก

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่  

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่ได้รับรางวัลการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ จากการประเมินของศูนย์ฯ ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานฯจากกระทรวงพาณิชย์) ทางศูนย์แม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่ มีการจัดอบรมทบทวนให้ความรู้และทักษะปฏิบัติงาน แก่บุคลากรของศูนย์ฯ เป็นประจำสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ที่ใช้บริการศูนย์ดูแลแห่งนี้อุ่นใจได้ในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน

บรรยากาศที่ศูนย์แห่งนี้อบอุ่น สนุกสนาน คุณตาคุณยายทุกท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สงบ ไร้มลภาวะ ได้พูดคุยปฏิสัมพันธ์กับคุณตาคุณยายท่านอื่นๆ หรือแม้แต่ร่วมกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายในทุกๆวัน การทำกายภาพบำบัด การออกกำลังกาย การสปาเท้า การตรวจและประเมินภาวะสุขภาพ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่ ควบคุมการดำเนินงานโดย อาจารย์ บุษรินทร์ ทองมี พยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม วุฒิปริญญาโท สาขาพยาบาลสาธารณสุข. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (อดีตอาจารย์พยาบาลหลายมหาวิทยาลัยและปัจจุบันอาจารย์ใหญ่โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาลศาสตร์แม่โจ้ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤต มากกว่า 20 ปี) พร้อมทีมผู้ช่วยพยาบาลซึ่งจบการศึกษาด้านการดูแลผู้สูงอายุจากโรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ ที่มีใจรักในหน้าที่และมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุพร้อมจะดูแลบุคคลที่ท่านรักเป็นอย่างดี โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล

ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุ แม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม

เลขที่ 85 / 163 หมู่บ้านวังบัวตองหมู่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ติดต่อสอบถาม 081-112-5750 (อ.บุษรินทร์ ทองมี ผู้บริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม)
Facebook : www.facebook.com/ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม-เฮลท์แคร์-เชียงใหม่
e-mail:bussarint@yahoo.co
website:

พีดี เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่ 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัด เชียงใหม่ พีดีเนอร์สซิ่งโฮม

ด้วยบริการที่ดีเยี่ยมจนได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการทุกๆ ท่าน พีดีเนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่ มีสถานที่ ที่กว้างขวาง สวยงาม เหมาะสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพ  พีดี เนอร์สซิ่งโฮม  รับดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ อัลไซเมอร์ อัมพาต อัมพฤกษ์ ผู้ป่วยเจาะคอ ให้อาหารทางสาย มีแผลกดทับ ฯลฯ  บริการบ้านพักผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยในระยะพักฟื้น  บริการทั้งแบบ อยู่ประจำ – ไปกลับ  ควบคุมดูแลโดย พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์

พีดี เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่

สาขา 1   234/47หมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

สาขา 2   107/44 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สนใจติดต่อคุณดี โทร. 086-5443375 , 081-3667142

Helping Hands Nursing Home – San Kamphaeng เฮลปิ้ง แฮนด์ เนอร์สซิ่งโฮม

เฮลปิ้ง แฮนด์ เนอร์สซิ่งโฮม ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานคำสอนและรากฐานของคริสเตียน ดำเนินงานโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลมากกว่า 20 ปี ที่ทุ่มเทในการทำงานเพื่อการดูแลที่มีคุณภาพ และในราคาที่เหมาะสม เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมาย ที่ส่งเสริมสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจทำให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

        สถานบริบาลแห่งนี้ บริหารงานโดย คุณ นาย พยาบาลวิชาชีพ ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นเวลายาวนาน และ คุณ นาย ยังได้รับความไว้วางใจ จากสมาชิกสมาคมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทยภาคเหนือ ให้เป็นรองประธานของภาค ซึ่งไว้วางใจได้เลยว่า ศูนย์ดูแลแห่งนี้มีบุคคลากร ที่มีความสามารถทั้งในการดูแลและการบริหารงานเป็นอย่างดี

        นอกจากบุคคลากรแล้ว สถานที่ของศูนย์  เฮลปิ้ง แฮนด์ เนอร์สซิ่งโฮม ยังเป็นจุดเด่นที่อาจจะเด่นที่สุดของ เนอร์สซิ่งโฮมแห่งนี้ ที่มีความกว้างขวาง อากาศดี เพราะอยู่ชานเมืองเชียงใหม่ แต่เดินทางไปมาได้สะดวก อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และโรงพยาบาล

สนใจใช้บริการติดต่อ

เฮลปิ้ง แฮนด์ เนอร์สซิ่งโฮม

95 หมู่ 10 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่ 50130 
โทร 083-0089338

email: admin(a)thaihelpinghands.com

facebook: HELPINGHANDS9CM

สายใยสัมพันธ์ เนอร์สซิ่งโฮม พิษณุโลก และแพร่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พิษณุโลก แพร่ สายใยสัมพันธ์ เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม สาขา พิษณุโลก และแพร่ ภายใต้การอำนวยการของ อาจารย์ ชุรีย์พร วันหลัง ซึ่งท่านมีลูกศิษย์นักบริบาลจากโรงเรียนสายใยสัมพันธ์ของท่านจำนวนวนมาก และนักบริบาลที่นี่มีคุณภาพดีมาก ศูนย์ที่นี่เป็นศูนย์ต่างจังหวัดที่ค่อนข้างพร้อมด้านสถานที่และบุคคลากร จึงไว้ใจได้ในเรื่องการดูแลที่ได้มาตรฐาน สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม ให้บริการรับดูแลคุณตาคุณยาย ผู้ป่วยระยพักฟื้น ทั้งรายเดือนและรายวัน และรับดูแลนอกสถานที่ด้วยการบริการดุจญาติมิตร รับดูแลคนไข้ติดเตียง.ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ มีแผลกดทับ อัลไซเมอร์ และพร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์และพยาบาล ตลอด24ชั่วโมงสาขาพิษณุโลก

222/2ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 

m.me/saiyaisampannursinghome

โทร 081 951 0646 สาขาแพร่

ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม ราชบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราชบุรี ศรีสกุลโฮมแคร์

ศรีสกุลโฮมแคร์ คือ บ้านที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นที่ท่านสามารถไว้วางใจ ศรีสกุล ดำเนินการ ดูแลและควบคุมโดย คุณผึ้ง พยาบาลวิชชีพผู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมากกว่า15 ปี และมีใจรักในการให้บริการดูแล คุณปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดาและญาติของท่านให้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ศรีสกุลโฮมแคร์ เป็นศูนย์ต่างจังหวัดอีกหนึ่งศูนย์ที่มีการให้บริการที่ได้มาตรฐานการพยาบาลที่ดี เชื่อถือได้ในการให้บริการ เปิดดำเนินการและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก มากว่า 10 ปี

รายละเอียดในการเข้ารับการรักษา
– ประเภทบุคคล ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น (ไม่จำกัดอายุ)
– ไม่มีโรคติดต่อ
– มีญาติหรือบุคคลสนับสนุนค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ
– ให้บริการสำหรับบุคคลเพื่อฟื้นฟูสุขภาพแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้สูงอายุ

ที่อยู่: หมู่บ้านอู่ทอง 459/44 หมู่3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์: คุณผึ้ง 086-445-9451
website:

E-mail: srisakul_nursinghome@hotmail.com

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พลอยยาดา จังหวัดเลย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ต่างจังหวัด บุญศิริ พลอยยาดา จังหวัด เลย

บุญศิริ พลอยยาดา เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น และผู้สูงอายุ เพียงไม่กี่แห่งในจังหวัดเลย ศูนย์แห่งนี้เปิดดำเนินการมาเกือบ 10 ปีแล้ว ได้รับความนิยมจากผู้คนในจังหวัดเป็นอย่างดี  มีเจ้าหน้าที่ให้การดุแลผู้สูงอายุแต่ละเตียงอย่างใกล้ชิดด้วยความสุภาพ อ่อนโยน เอาใจใส่เรื่องสุขภาพร่างกาย จิตใจ และ อารมณ์ และเจ้าหน้าที่ช่วยทำกายภาพบำบัด ช่วยนวด กระตุ้นการเคลื่อนไหวของแขน ขา ซึ่งอ่อนแรง และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้น มีบริการให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ทำแผล – เจาะคอ แผลกดทับ ให้ออกซิเจน พ่นยา ฉีดยาเบาหวาน ดูแลให้ได้รับยาตามแพทย์สั่ง นันทนาการด้วยการฟังเพลง ดูทีวีเพื่อให้ผู้ป่วยคลายอารมณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นหากท่านมีผู้ป่วยที่การการดูแลอย่างใกล้ชิด และได้มาตรฐานทางการพยาบาล ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ดูแลต่างจัหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเลย ที่ท่านสามารถไว้วางใจให้ดูแลผู้ป่วย และคนที่ท่านรักได้อีกแห่งหนึ่ง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ บุญศิริพลอยยาดา อ.เชียงคาน จ.เลย

157/2 หมูุ่ 6 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 (ใกล้บิ๊กซี เชียงคาน)

โทร. 094-2695626

รดาญาเนอร์สซิ่งโฮม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี

รดายา เนอร์สซิ่งโฮม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี

หากพูดถึง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างจังหวัด รายดาญาเนอร์สซิ่งโฮม เป็นศูนย์ดูแลอีกแห่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้ ศูนย์ดูแลแห่งนี้มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีการเพิ่มเติมขีดความสามารถของศูนย์อยู่ตลอดเวลา และได้รับรางวัลมากมายในการพัฒนาศูนย์สู่ความเป็นเลิศ เจ้าของและผู้อำนวยการศูนย์ คุณรดาดาว เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นนำศูนย์แห่งนี้สู่ความเป็นเลิศในการบริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ในสถานบริการดูแล รดาญาเนอร์สซิ่งโฮมมีทั้งหมด 3 สาขา ทั้งในกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ให้บริการดูแลผู้สูงอายุหลงลืม พาร์กินสัน แผลกดทับ ดูแลผู้สูงอายุ อัมพฤกษ์ อัมพาต ฝากเลี้ยงผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ พักฟื้นหลังผ่าตัด หากท่านมีผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด รดาญาเนอร์สซิ่งโฮม เป็นศูนย์ดูแลต่างจังหวัดอีกแห่งหนึ่งที่ท่านสามารถไว้วางใจได้

สาขา 1 และ 2

ที่อยู่   249/48 หมู่ 5 ต. สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทร.  089-155-0889

สาขา 3

249/311-312 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-440792, 097-0312795

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองแกลง จังหวัดระยอง

  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในต่างจังหวัดที่เราต้องการแนะนำอีกแห่งหนึ่ง เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดระยอง คือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองแกลง อ.แกลง ระยอง เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นแห่งแรกของสามย่าน อำเภอแกลง ระยอง จัดตั้งวันที่ 29 กันยายน 2561–> บริหารงานโดยนายแพทย์ วรพงษ์ คงสัตยกุล เดินทางเพียง 3 ชั่วโมงจากกรุงเทพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แห่งนี้ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บนเนื้อที่ 8 ไร่ เงียบสงบ ร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ เหมาะแก่การพักผ่อน ศูนย์แห่งนี้ ออกแบบอาคารและทุกห้องให้เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุและผู้ป่วย ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบายตา มีบริการห้องพักเดี่ยวและห้องพักรวม ทุกห้องติดตั้งแอร์ พัดลม และทีวีดาวเทียม ห้องน้ำมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะกับการใช้งาน ติดตั้งปุ่มฉุกเฉินทุกเตียงทุกห้อง  มีสวนที่สวยงามได้รับการดูแล เหมาะสำหรับเดินสูดอากาศตอนเช้าและเย็น และเป็นสถานที่ออกกำลังกายเบาๆ หรือทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ตักบาตรตอนเช้า เรามีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และติดตั้งกล้องวงจรปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองแกลง จังหวัดระยอง เปิดทำการทุกวัน 9.00น. – 18.00 น.

สอบถามรายะละเอียดหรือนัดเวลาเพื่อเยี่ยมชมสถานที่
ติดต่อ คุณศิริลักษณ์ 087-733-3399 หรือคุณณรงค์ 085-100-5486
จุดเด่นของศูนย์แห่งนี้คือ
มีแพทย์ประจำศูนย์ให้คำปรึกษา ตรวจเยี่ยม
สถานที่ใหม่ กว้างขวาง ไม่แออัด สะอาด
เครื่องมือทันสมัย
เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ชั่วโมง
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
ที่อยู่: 40 มาบใหญ่ ซอย 7 ต. ทางเกวียน อ. แกลง ระยอง 21110
โทรศัพท์: 087 733 3399
เว็บไซด์: https://www.mkecc2018.com
back to menu ↑
แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2021 Eldercarethailand | Powered by Eldercarethailand

Thaiseniorcare
Logo
Shopping cart