ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย อัลไซเมอร์ แนะนำ

โรคอัลไซเมอร์เป็นความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถกลับคืนมาได้ซึ่งจะทำลายความจำ และทักษะการคิดอย่างช้าๆ และในที่สุด ความสามารถในการทำงานที่ง่ายที่สุด เช่น การทำกิจวัตรประจำวันก็จะไม่สามารถทำได้ การเกิดโรคอัลไซเมอร์ในช่วงต้น เกิดขึ้นในคนอายุระหว่าง 30 ถึง 60 ปีและหายากมาก โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ของภาวะสมองเสื่อมในหมู่ผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือการควบคุมตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรม และส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงการดำรงชีวิตประจำวัน ในระยะสุดท้ายของโรคจะสูญเสียความจำทั้งหมด และจะค่อยๆ แย่ลงจนถึงอาการสุดท้าย คือ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเสียชีวิตเพราะอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ บางรายมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งในบางกรณี ผู้ป่วยอาจจะมีอาการที่ทำให้คนรอบข้างวิตกกังวล ว่าผู้ป่วยอาจจะได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้ และไม่ผู้ดูแล ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตัวของท่านเอง ตลอดเวลา ดังนั้น ศูนย์ดูแลผู้ป่วย อัลไซเมอร์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะทำให้ท่าน กลับมามีชีวิตได้เป็นปกติอีกครั้ง และผู้ป่วยอันเป็นบุคคลที่ท่านรัก จะได้รับการดูแลอย่างดีจากบุคคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ ดูแลผู้ป่วย อัลไซเมอร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย อัลไซเมอร์ ไวฟ์ลี่ย์ โฮมแคร์ พระรามเก้า เพชรบุรีตัดใหม่

ไวฟ์ลี่ย์ โฮมแคร์ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ และโรคผู้สูงอายุต่างๆ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มีจิตบริการ พร้อมให้การดูแลคนที่คุณรักและห่วงใยภายใต้การบริการแบบมืออาชีพ

▪ ดูแลระยะยาว ให้บริการแบบรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี สำหรับผู้สูงอายุหรือ บุคคลที่ต้องการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล

▪ ดูแลระยะสั้นหรือเดินทางไปกลับ ( Day Care )ให้บริการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่สนใจที่ญาติ

ไม่สะดวกดูแลในช่วงเวลากลางวัน

บริการเสริม

▪ บริการนำเที่ยวนอกสถานที่

▪ บริการทางกิจกรรมบำบัด/ กายภาพบำบัด/ นวดแผนไทยโบราณ

▪ บริการที่นอนลม ป้องกันแผลกดทับ/ เครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า

▪ บริการเปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยางโดยพยาบาลวิชาชีพ

 • บริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • อาหารหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ
 • ดูแลด้านกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานทั่วไป
 • ดูแลทำความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และของใช้
 • ห้องพักพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
 • กิจกรรมผ่อนคลายความเครียด เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ
 • กิจกรรมนันทนาการบำบัด และกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว
 • บริการกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน
 • บริการข่าวสาร เทคโนโลยี ทุกวัน

การดูแลระยะสั้น ไปเช้า-เย็นกลับ(Day Care)

 • กิจกรรมสันทนาการและกระตุ้นการทำงานของสมองเช่น ปลูกต้นไม้ เกมฝึกสมอง คาราโอเกะ แต่งสวย เสริมหล่อ
 • รวมอาหาร 1 มื้อ ของว่าง 2 มื้อ
 • กายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด
 • รถรับส่งถึงบ้าน

ติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย อัลไซเมอร์ ไวฟ์ลี่ย์ โฮมแคร์ พระรามเก้า เพชรบุรีตัดใหม่
156 ซอยศูนย์วิจัย 6 (หมู่บ้านศรีนคร) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 091-519-1659, 087-176-6314, 086-349-8278

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นวศรีเนอร์สซิ่งโฮม

ผู้เชี่ยวชาญในการดูแล.. ผู้สูงอายุ ที่ต้องการผู้ช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจำวัน หรือมีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ฯลฯ หรือผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังการรักษาพยาบาล เช่น หลังได้รับการผ่าตัด หลังภาวะเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก ฯลฯ แม้แต่ผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตที่ต้องการ การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)  

ภายใต้การดูแลโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และพนักงานช่วยดูแลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

มุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจผู้สูงอายุ

ที่นี่ให้การดูแลตามแผนการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน และการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน สนับสนุนจัดให้มีการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด ออกกำลังกาย สันทนาการ จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่รับบริการได้ใช้ชีวิตในบั้นปลาย อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริการของนวศรี เนอร์สซิ่งโฮม ในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 • ให้คำแนะนำปรึกษา ประเมินภาวะสุขภาพ วางแผนการดูแลโดยทีมสุขภาพ และติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ
 • ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันและสุขอนามัย
 • ให้การดูแลพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์
 • จัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
 • อาหารเฉพาะโรค อาหารทางสายยาง
 • ส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
 • จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ติดต่อสอบถามได้ที่
65/17 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่ : https://goo.gl/maps/HCCh6Uu9EJFKjkKs5
โทร: 086-306-3018, 096-920-9955
email: info@navaranursingcare.com
facebook: navasrinursinghome

สถานพยาบาลมายด์เมด เวชกรรมเฉพาะทางจิตเวช

มายด์เมด เป็นสถานพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้สูงอายุ

 1. ดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รักษาโรคจิตเวช ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรม ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 2. พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 3. ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครอบครัว หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ เพื่อการดูแลอย่างครบวงจร

ติดต่อ สถานพยาบาลมายด์เมด เวชกรรมเฉพาะทางจิตเวช

เลขที่ 81/36 ซอยติวานนท์ 3 (ซอยย่อย พิชยนันท์ 4) หมู่ 11 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร 02 968 7711 โทรสาร 02 968 7712

www.mind-med.com

www.facebook.com/pages/สถานพยาบาล-มายด์เมด/257701404371494?fref=ts

ศูนย์พักฟื้นสุพรีมโฮมแคร์ ลำลูกกา คลอง5

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อัลไซเมอร์ สุพรีม โฮมแคร์


รับดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รับทั้งรายวันรายเดือน ด้วย อัตราค่าบริการที่ไม่สูง มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ผ่านการประเมินโดยหน่วยงานของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของญาติผู้ป่วย และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม
“สุพรีมโฮมแคร์ บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ไว้คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และทางศูนย์ยังมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาในกรณีฉุกเฉิน สามารถนำส่งโรงพยาบาลได้ทันที”

สนใจติดต่อ

24/260 หมู่บ้านวราบดินทร์ โซน กัลปพฤกษ์ ซอย 4 หมู่ 5 ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์:

087-785-8706, 086-365-4406 ,02-1204064

LINE ID: supremenurse

ศศิมลเนอสซิ่งโฮม

ที่นี่__คุณจะมั่นใจกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
การดูแล และความสะอาด ที่ดีเยี่ยม
**ให้คุณอุ่นใจด้วยกล้อง CCTV ดูผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา**

ติดต่อสอบถาม
ศศิมลเนอสซิ่งโฮม

รามอินทรา99 ติดห้างแฟชั่นไอส์แลนด์

โทรศัพท์ 099-0159220 , 081-2871343

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2021 Eldercarethailand | Powered by Eldercarethailand

Thaiseniorcare
Logo
Shopping cart