ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ในจังหวัด นครสวรรค์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นครสวรรค์ บีเลิฟ เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บีเลิฟ เนอร์สซิ่งโฮม นครสวรรค์

บีเลิฟ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นครสรรค์ รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง โดยพยาบาลวิชาชีพ และทีมงาน ตลอด24ชั่วโมง สนใจสอบถาม หรือปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่สายด่วน
ศูนย์บีเลิฟได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยผ่านมาตรฐานทั้งด้านบริการ ด้านสถานที่ และด้านความปลอดภัย เป็นที่เรียบร้อย

การให้บริการ
• อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ ต่อวัน
• อาหารทางสายยาง 5 มื้อ กรณีใส่สายยางให้อาหาร
• เคาะปอด ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน
• ทำแผลชนิดต่างๆ• ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว
• วัดสัญญาณชีพ
• ตรวจร่างกายเบื้องต้น
• ดูแลสุขอนามัยทั่วไป
• ฟื้นฟูสมรรถภาพตามศักยภาพ
• พาไปตรวจตามแพทย์นัด

ติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บีเลิฟ เนอร์สซิ่งโฮม
ที่อยู่: ในโครงการเดอะวันพลัส เยื้องหลังรพ.สวรรค์ประชารักษ์
โทร: 081-5752451 086-3208928
Line ID:
Facebook:

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ประชารักษ์เนอร์สซิ่งโฮม นครสวรรค์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ประชารักษ์เนอร์สซิ่งโฮม  นครสวรรค์

ศูนย์ดูแลสุขภาพประชารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม รับดูแล ผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นหรือฟื้นฟูสุขภาพหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ติดเตียง, อัมพฤกษ์, อัมพาต, อัลไซเมอร์ และผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน มีบริการทั้งแบบรายวัน, รายสัปดาห์และ รายเดือน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ประชารักษ์เนอร์สซิ่งโฮม นครสวรรค์ ให้บริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมการดำเนินงานโดยทีมพยาบาลวิชาชีพประสบการณ์มากกว่า 30 ปี นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และทีมงานผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น มาเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย และ สุขภาพจิตใจ ตลอดจนการดูแลการรับประทานอาหารตามหลักโภชนศาสตร์เพื่อบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายอย่างถูกต้องตามอาการของโรค และ คำแนะนำของแพทย์

ติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ประชารักษ์เนอร์สซิ่งโฮมนครสวรรค์
ที่อยู่: เขาขาด หลังปั๊มพีที ใกล้ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร: 081-888-8600 คุณ ขนิษฐา ใบไพศาล , 083-530-3437
Line ID:
Facebook: https://bit.ly/3CFPF4t

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แกรนด์ซีเนียร์ (Grand Senior Residence)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นครสวรรค์ แกรนด์ซีเนียร์

สถานดูแลผู้สูงอายุ นครสวรรค์ แกรนด์ซีเนียร์ Grand Senior residence
รับให้บริการ
1.ผู้สูงวัย
2.ผู้ป่วย
3.ผู้ป่วยหลังผ่าตัด
4.ผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
5.ผู้ที่ต้องการการบริบาลทางการแพทย์ตามแพทย์สั่ง
ราคาเริ่มต้น วันละ 500 บาท และ 16,000 บาท/เดือน
#ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนครสวรรค์ #ดูแลผ้สูงอายุ นครสวรรค์ #สถานดูแลผู้สูงอายุนครสวรรค์ #ศูนย์ดูแลผู้ป่วยนครสวรรค์ #ศูดูแลผู้ป่วยนครสวรรค์ #แกรนด์ซีเนียร์ #นครสวรรค์

ติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แกรนด์ซีเนียร์
ที่อยู่: 919/135 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 (ภายในวิทยาลัยเทคโนภาคเหนือ)
โทร: 090-319-9254
facebook:

บ้านสวนธรรมชาติ เฮลท์แคร์ นครสวรรค์

รค์ "บ้านสวนธรรมชาติเฮลท์แคร์"

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นครสวรรค์ “บ้านสวนธรรมชาติเฮลท์แคร์”
รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ฯลฯ
รับดูแล รายวัน และ รายเดือน
สถานที่เป็นสไตล์ธรรมชาติมีลานกิจกรรมที่กว้างขวาง รั้วรอบขอบชิด เข้า-ออก ด้วยประตูรีโมท และกล้องวงรปิดทุกมุม
มีบริการ ห้อง VIP ห้องรวม (แอร์)
ดูแลโดย ทีมสหวิชาชีพ
บริหารงานโดย ดร.บุศรา เชื้อดี

ติดต่อ บ้านสวนธรรมชาติ เฮลท์แคร์ นครสวรรค์
ที่อยู่: เลขที่ 212 หมู่ 2 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โทร: ดร.บุศรา เชื้อดี 081-7404664 , เภสัชกรหญิงศโลชา เชื้อดี 086-4033255
facebook: https://bit.ly/3KuHLNP

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว  ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จากจุดที่ตั้งมีระยะทางห่างจากอำเภอพยุหะคีรี ประมาณ 11 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 39 กิโลเมตร
บริการของสถานสงเคราะห์คนชรา
1.จัดที่พัก และอาหารให้ผู้สูงอายุ ให้มีสภาพความเป็นอยู่อันเหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณภาพและอนามัยเป็นประการสำคัญ
2.ดูแลจัดบริการด้านเสื้อผ้า เครื่องใช้ประจำตัว และเครื่องใช้ในการกินอยู่หลับนอน3.ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม จัดให้บริการด้านกายภาพบำบัด
4.เมื่อมีผู้สูงอายุถึงแก่กรรม และไม่มีญาติรับจัดการศพ สถานสงเคราะห์ ฯ จะดำเนินการจัดการฌาปนกิจศพให้ตามประเพณีและตามความเหมาะสม
5.จัดให้ผู้สูงอายุได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนเองได้อย่างเหมาะสมและความต้องกัน
6.ให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้ทำงานที่ตนจัดหามาเอง หรือที่ทางสถานสงเคราะห์ ฯ จัดหาให้ตามความสมัครใจ หรือการให้บริการด้านอาชีวะบำบัด
7.ให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย ร่วมรื่นเริง และพักผ่อนหย่อนใจตามสมควร
ลักษณะการให้บริการ
ภายหลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เข้ามาบริหารดำเนินงานได้มีการสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ
เพิ่มขึ้น เช่น อาคารอเนกประสงค์ อาคารพักอาศัยข้าราชการ/พนักงาน อาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ ปรับปรุงอาคาร
โรงอาหาร ก่อสร้างถนนคอนกรีต และทางเดินระหว่างอาคารต่าง ๆ เป็นต้น
ปัจจุบันสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว ให้บริการแบบพักอาศัยประเภทสามัญ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้น สามารถรองรับการให้บริการได้คราวละไม่เกิน ๑๓๐ คน
คุณสมบัติของผู้รับบริการ
ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าอยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้วต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2.ต้องมีความสมัครใจ
3.ต้องไม่อยู่ระหว่างต้องหาว่ากระทำผิดอาญาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือถูกดำเนินคดีอาญา
4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5.ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ดังนี้
(ก)มีฐานะยากจน
(ข)ไม่มีที่อยู่อาศัย
(ค)ขาดผู้ดูแลและขาดผู้ให้ความช่วยเหลือ

ติดต่อ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว
ที่อยู่: 90 ถนน องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ ย่านมัทรี หมู่ 4 5-บ้านใหญ่บางปราบ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
โทร:  0 5620 4039
โทรสาร : 0 5620 4000
facebook:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2021 Eldercarethailand | Powered by Eldercarethailand

Thaiseniorcare
Logo
Shopping cart