ผู้ป่วยติดเตียง มหิดล
0
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นครปฐม
0

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับมาตรฐานจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารสุขจำนวนพอสมควร ซึ่งศูนย์เหล่านี้มี ...

3
ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ใกล้ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา
0

มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นมหาวิทยาลัย ที่ผลิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และ ย่านนั้นก็มีศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลหลาย ๆ ที่ ...

Copyright © 2021 Eldercarethailand | Powered by Eldercarethailand

Thaiseniorcare
Logo
Shopping cart